website
Bảo Hành Sản Phẩm 30 Ngày
Hotline: 0777.225.904
Vận Chuyển Toàn Quốc 1-3 Ngày

Chính sách bảo mật

Tại AiLALA, chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.
AiLALA cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Thu thập và sử dụng thông tin
AiLALA chỉ thu thập các thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm:
    - Tên
    - Mật khẩu đăng nhập
    - Số điện thoại (cố định hoặc di động)
    - Địa chỉ thư điện tử
    - Địa chỉ Khách hàng thông qua các giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại www.ailala.co

Các thông tin này được AiLALA sử dụng nhằm mục đích:
    - Xử lý đơn hàng.
    - Nâng cao chất lượng dịch vụ.
    - Nghiên cứu thị trường.
    - Chăm sóc khách hàng.
    - Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.
    - Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
    - Quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà AiLALA dành cho Khách hàng của mình.

AiLALA cam kết:
    - Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.
    - Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của khách hàng đều được thông qua ý kiến của khách hàng.
    - Chỉ sử dụng các thông tin được khách hàng đã cung cấp cho AiLALA, không sử dụng các thông tin của khách hàng được biết đến theo các phương thức khác.
    - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại trung tâm dữ liệu của AiLALA.

2. Chia sẻ thông tin khách hàng

AiLALA chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:
    - Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ AiLALA theo yêu cầu của Khách hàng
    - Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của AiLALA
    - Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của AiLALA
    - Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
    - Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới Khách hàng.
3. Cách thức bảo mật thông tin:

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên AiLALA, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, AiLALA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết. Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, AiLALA không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.
4. Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của AiLALA, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. AiLALA không chịu trách nhiệm khi thông tin khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện AiLALA là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của AiLALA, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của AiLALA. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của AiLALA.

AiLALA không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.
5. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của ailala.co
6.Truy xuất thông tin cá nhân:

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp
7. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và AiLALA sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Bạn đang tìm gì?

Chat ngay
Messenger Logo